GOPS Bartniczka

GOPS Bartniczka

Dane kontaktowe:

adres: ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka

tel.: 56 4936817, 56 4936818, 56 4936819, 56 4936820, 56 4936823

adres email: gops@gopsbartniczka.pl